Tidsbesparende

Levanger sør binder sammen byen fra E6 i sør til Røstad i nord. Kort vei kjøpesenter, apotek, sykehus og bykjernen i Levanger.