Næringslokaler

Byggetrinn 2A består av ca 800 m2 næringslokaler i hele 1. et. Av dette er det satt av ca 250 m2 til et godt og spennende spisested. Resterende vil være lokaler som kan tilpasses nærmere etter leietakers ønsker og behov.
Som utleier ønsker vi gjerne å bygge videre på og utvide med leietakere innenfor bransjer som har etablert seg i det første byggetrinnet (helse, bank, regnskap, revisjon, boligbyggelag, advokater, eiendomsmegler m.fl.).
Her tilbys moderne, lyse og sentrale næringslokaler for nyetableringer og videreutvikling av eksisterende virksomhet. Gode næringslokaler og attraktive leiligheter håper vi skal være en god drahjelp for å skaffe kompetent og stabil arbeidskraft til kommunens og regionens arbeidsplasser, offentlige som private.

Byggetrinn 2A:
• 800 kvm næringslokaler i 1. etasje
• Lyse og moderne lokaler i nærhet til sjøen og med stor aktivitet på hele området
• Godt med utviklingsplass til nye og eksisterende aktører i kommunen
• Gode parkeringsforhold på bakkeplan
• En levende bydel som binder sammen dagens handelsområde med resten av byen
og danner en helhet fra E6 i sør til Røstad i nord

Ta gjerne kontakt!
Berg Eiendom AS

Odd Einar Aarmo
Daglig leder
Telefon: 402 83 096