Næring

Gjennom å tilby moderne, lyse og sentrale næringslokaler på Moafjæra håper vi å kunne bidra til at Levanger oppleves som en attraktiv kommune å etablere sin virksomhet i. Berg Eiendom tilbyr de nærmeste årene næringslokaler til både offentlig og privat virksomhet. Vi ser for oss næringsklynger, helserelaterte tilbud, småindustri og offentlige tjenestetilbud. Med mye folk i arbeid og ca 120 leiligheter vil også området fremstå som attraktivt for etablerere av gode spisesteder.

Gode næringslokaler og attraktive leiligheter håper vi skal være en god drahjelp for å skaffe kompetent og stabil arbeidskraft til kommunens og regionens arbeidsplasser, offentlige som private.

 

Vi tilbyr:

 • Næringslokaler i inntil 4 plan (kun i 1.etasje mot sjøen)
 • Godt med utviklingsplass til nye og eksisterende aktører i kommunen
 • Gode parkeringsforhold, både på bakkeplan og i parkeringskjeller
 • En levende bydel som binder sammen dagens handelsområde med resten av byen og danner en helhet fra E6 i sør til Røstad i nord
 • Lyse og moderne lokaler i nærhet til sjøen og med stor aktivitet på hele området

Ved interesse bruk skjemaet under, eller ta kontakt med:

Berg Eiendom AS
V/
Odd Einar Aarmo,
Daglig leder Berg Eiendom,
mobil 402 83 096.

  Ditt navn (obligatorisk)

  E-post (obligatorisk)

  Emne

  Melding