Kommunikasjonsforhold

Gode kommunikasjonsforhold for gående, syklende og bilister, inkludert bussholdeplass