Fakta om Levanger Kommune

Det har bodd mennesker i Levangerområdet i flere tusen år og Levanger markerte 1000-årsjubileum i 2011. Byen ligger ved innløpet til Eidsbotn, et to tusen dekar stort fjordbasseng der tidevannet strømmer ut og inn gjennom Levangersundet. Levanger by ble grunnlagt som markedsplass på grunn av beliggenheten ved Trondheimsfjorden og ferdselsveg over til Sverige. Trolig er det Sundet/Eidsbotn som har gitt navnet til markedsplassen/byen. Lifanger – “den lune fjorden” gav gode havnemuligheter. Her hvor sjø og land møttes satte trøndere, jämter og nordlendinger hverandre stevne for å bytte varer. Her ble Levanger grunnlagt ved innløpet til Eidsbotn.

Kommunesenteret Levanger by ligger ved Trondheimsfjorden og er omgitt av fruktbare, brede bygder, samt fjellområder. Det er stor variasjonsbredde i landskapstyper fra sjø og kyst til skog, myr- og snaufjellsområder. 19.175 innbyggere pr 01.10.13, og kommunen har hatt en jevn vekst i folketallet de siste 40 årene.
Av kommunens totale areal på 646 km2 er 618 km2 er landareal. Jordbruksarealet er på 138 km2 og det er 250 km2 produktivt skogsareal. Videre er det 32 km2 ferskvann.

Viktigste næringsveier: Handel- og servicenæring, landbruk og industri.

Blant kommunens industribedrifter er Norske Skog Skogn med sine 400 årsverk den største. Bedriften er av verdens fremste innen papirproduksjon. Kommunen har ellers et variert næringsliv med mindre og mellomstore virksomheter, ikke minst innen næringsmiddel og teknologi.

Sykehuset Levanger er den største enkeltarbeidsplassen i kommunen med ca 1000 årsverk.

Levanger er landets tredje største landbrukskommune.

oversiktLevanger er kjent som skoleby. Her finnes en aktiv og godt utbygd grunnskole, Levanger videregående skole, Skogn Folkehøgskole og Nord Universitetet bl.a lærerutdanning og sykepleieutdanning. Det er ca 1800 studenter i Levanger og studentsamskipnaden i Nord-Trøndelag har sitt hovedsete i Levanger.

Trønderhallen på Røstad er en flerbrukshall med svømmehall som åpnet i 2011. Trønderhallen er et viktig treffpunkt mellom høgskole, kommune, idrett og publikum, og blir sett på som en viktig satsing i folkehelsesammenheng.

Lag og organisasjoner er drivkreftene i et rikt kulturliv. Kommunen har flere samfunnshus med stor aktivitet i tillegg til kulturhuset Festiviteten hvor bl.a. den kommunale kinoen holder til. Levanger har en rik flora av idrettsanlegg, bl.a. fotball-/friidrettsanlegg, idrettshaller, sandvolleyballbaner, tennisbaner, lysløyper, alpinanlegg, svømmehaller og travbane. Fra sjø til fjell, sommer og vinter har en naturen rett utenfor døren, enten i tilrettelagte anlegg eller i uberørt natur som det er mye av. Levanger er en attraktiv kommune å bo i.

Kilde, og mer om Levanger på: https://levanger.kommune.no/Om-Levanger/Fakta-om-kommunen/