Salgstrinn 3 kommer for salg!

Salgstrinn 3 kommer for salg!

Snart kommer endelig nye muligheter. Salgstrinn 3 er like rundt hjørnet, og vil bestå av 45 leiligheter med gode kvaliteter.

Ønsker du mer informasjon allerede i dag? Ta gjerne kontakt for en hyggelig boligprat!

Mvh
EiendomsMegler 1 avd. Levanger
v/John Arne Hoven og Thea Brenne

 

Salgstart

Salgstart

Dato/tid: Onsdag 30. november Kl 09:00-15:00
Sted: I EiendomsMegler 1 sine lokaler i Kirkegata 48.

Nå er muligheten din for å bli en del av nyutviklede Levanger Sør. En ny bydel med et mangfold av butikker, cafeer, fritidstilbud, nærhet til sjø, åpent landskap med gode solforhold.

I byggetrinn 2B skal det bygges 22 flotte leiligheter. Med utsikt over Eidsbotn fra leiligheter som tilbyr det lille ekstra, både utendørs og innendørs, kan du bo mer lettvint til. Gode og åpne uteområder, med sjøpromenade mellom bolig og
Eidsbotn.

Kontakt oss i dag om du har spørsmål om prosjektet.

Thea Brenne tlf: 412 82 375
thea.brenne@em1.no

John Arne Hoven tlf:  979 76 167
john.arne.hoven@em1.no

Odd Arne Hynne Bjørgvik tlf:  902 98 957
odd.arne.bjorgvik@em1.no

 

Se filmpresentasjonen

Se filmpresentasjonen

Nå er muligheten din for å bli en del av nyutviklede Levanger Sør. 26 borettslagsleiligheter med sentral beliggenhet og fantastisk utsikt.

Næringslokaler

Næringslokaler

Byggetrinn 2A består av ca 800 m2 næringslokaler i hele 1. et. Av dette er det satt av ca 250 m2 til et godt og spennende spisested. Resterende vil være lokaler som kan tilpasses nærmere etter leietakers ønsker og behov.
Som utleier ønsker vi gjerne å bygge videre på og utvide med leietakere innenfor bransjer som har etablert seg i det første byggetrinnet (helse, bank, regnskap, revisjon, boligbyggelag, advokater, eiendomsmegler m.fl.).
Her tilbys moderne, lyse og sentrale næringslokaler for nyetableringer og videreutvikling av eksisterende virksomhet. Gode næringslokaler og attraktive leiligheter håper vi skal være en god drahjelp for å skaffe kompetent og stabil arbeidskraft til kommunens og regionens arbeidsplasser, offentlige som private.

Byggetrinn 2A:
• 800 kvm næringslokaler i 1. etasje
• Lyse og moderne lokaler i nærhet til sjøen og med stor aktivitet på hele området
• Godt med utviklingsplass til nye og eksisterende aktører i kommunen
• Gode parkeringsforhold på bakkeplan
• En levende bydel som binder sammen dagens handelsområde med resten av byen
og danner en helhet fra E6 i sør til Røstad i nord

Ta gjerne kontakt!
Berg Eiendom AS

Odd Einar Aarmo
Daglig leder
Telefon: 402 83 096

Solgte nesten halve bygget på få timer – igjen

Solgte nesten halve bygget på få timer – igjen

Byggetrinn to i Moafjæra slo an fra dag én.

moafjæra4
SELGER GODT: Moafjæra byggetrinn 2A er godt i gang med salget. John Arne Hoven ved Eiendomsmegler1 Levanger mener mye av salget går på et godt omdømme fra andre beboere i første byggetrinn.

KILDE/ARTIKKEL: www.innherred.no

Søndag startet Eiendomsmegler1 Levanger opp salget av leilighetene i Moafjæra byggetrinn 2A. Bolig- og næringskomplekset markerer begynnelsen på neste utbyggingsprosjekt etter at første trinn ble ferdigstilt i fjor. Nå bygges det 26 borettslagsleiligheter i trinn 2A, som også får 800 kvadratmeter næringsareal i hele 1. etasje.

– Det er satt av cirka 250 kvadratmeter næringsareal til et spisested i dette byggetrinnet. Vi er i dialog med potensielle aktører, uten at vi kan røpe hvem det er. Målet er å skape et samlingssted for både beboere og næringsaktører og andre gjennom en slik etablering. Det vil være en viktig del av planen med å skape et attraktiv bydel, sier daglig leder Odd Einar Aarmo i Berg Eiendom.

Nesten halvparten

Da første byggetrinn skulle selges, laget meglerne et eget arrangement hvor lokalet på Moan ble tettpakket av nysgjerrige mennesker og potensielle kjøpere. Da solgte de 19 av 42 leiligheter på dag én.

– Denne gangen tror vi at flere visste hva de gikk til, og flere er aktuelle som kjøpere. Mange stiller også godt forberedt i forkant. Vi solgte 12 av 26 leiligheter på åpningsdagen sist søndag. Dermed ligger vi på omtrent 50 prosent av salgsverdien allerede, sier John Arne Hoven i Eiendomsmegler 1 fornøyd.

Byggestart trolig til høsten

Hoven er glad for å få være med på å selge prosjektet, og sier mottakelsen har vært god.

– Det er kjempeartig å jobbe med Moafjæra og Berg Eiendom. Vi vet at de legger sjela i å få til et godt prosjekt, sier Hoven.

– Den faktiske byggestarten er ikke formelt vedtatt, men med denne salgsstarten jobber vi ut fra byggestart til høsten og ferdigstillelse på slutten av 2017, sier Aarmo.

Byggevedtaket vedtas når salget når 70 prosent av salgsverdien. Det er Aarmo trygg på at vil skje i løpet av de kommende månedene.

Satte prisrekord

Prismessig ligger leilighetene på omtrent samme nivå som i første byggetrinn, regnet i kvadratmeterpris. Den gang satte de største leilighetene på 136 kvadratmeter med store takterrasser prisrekord da de passerte sju millioner kroner i salgspris. Ifølge utbyggerne er prisene denne gang i all hovedsak bare prisregulert.

– Vi har nå justert prosjektet litt fra første byggetrinn, og satser på leiligheter fra 79 til 108 kvadratmeter. Forrige gang varierte de fra 63 til 136 kvadratmeter, og vi har sett at mange ønsker seg leiligheter rundt 100 kvadratmeter, sier Aarmo.

 

KILDE/ARTIKKEL: www.innherred.no

Byggetrinn 2B

Byggetrinn 2B

22 borettslagsleiligheter med sentral beliggenhet og fantastisk utsikt.

Nå er muligheten din for å bli en del av nyutviklede Levanger Sør. En ny bydel med et mangfold av butikker, cafeer, fritidstilbud, nærhet til sjø, åpent landskap med gode solforhold. Kontakt oss i dag om du har spørsmål om prosjektet.

I byggetrinn 2B skal det bygges 26 flotte leiligheter. Med utsikt over Eidsbotn fra leiligheter som tilbyr det lille ekstra, både utendørs og innendørs, kan du bo mer lettvint til. Gode og åpne uteområder, med sjøpromenade mellom bolig og Eidsbotn.

Fakta om Levanger Kommune

Fakta om Levanger Kommune

Det har bodd mennesker i Levangerområdet i flere tusen år og Levanger markerte 1000-årsjubileum i 2011. Byen ligger ved innløpet til Eidsbotn, et to tusen dekar stort fjordbasseng der tidevannet strømmer ut og inn gjennom Levangersundet. Levanger by ble grunnlagt som markedsplass på grunn av beliggenheten ved Trondheimsfjorden og ferdselsveg over til Sverige. Trolig er det Sundet/Eidsbotn som har gitt navnet til markedsplassen/byen. Lifanger – “den lune fjorden” gav gode havnemuligheter. Her hvor sjø og land møttes satte trøndere, jämter og nordlendinger hverandre stevne for å bytte varer. Her ble Levanger grunnlagt ved innløpet til Eidsbotn.

Kommunesenteret Levanger by ligger ved Trondheimsfjorden og er omgitt av fruktbare, brede bygder, samt fjellområder. Det er stor variasjonsbredde i landskapstyper fra sjø og kyst til skog, myr- og snaufjellsområder. 19.175 innbyggere pr 01.10.13, og kommunen har hatt en jevn vekst i folketallet de siste 40 årene.
Av kommunens totale areal på 646 km2 er 618 km2 er landareal. Jordbruksarealet er på 138 km2 og det er 250 km2 produktivt skogsareal. Videre er det 32 km2 ferskvann.

Viktigste næringsveier: Handel- og servicenæring, landbruk og industri.

Blant kommunens industribedrifter er Norske Skog Skogn med sine 400 årsverk den største. Bedriften er av verdens fremste innen papirproduksjon. Kommunen har ellers et variert næringsliv med mindre og mellomstore virksomheter, ikke minst innen næringsmiddel og teknologi.

Sykehuset Levanger er den største enkeltarbeidsplassen i kommunen med ca 1000 årsverk.

Levanger er landets tredje største landbrukskommune.

oversiktLevanger er kjent som skoleby. Her finnes en aktiv og godt utbygd grunnskole, Levanger videregående skole, Skogn Folkehøgskole og Nord Universitetet bl.a lærerutdanning og sykepleieutdanning. Det er ca 1800 studenter i Levanger og studentsamskipnaden i Nord-Trøndelag har sitt hovedsete i Levanger.

Trønderhallen på Røstad er en flerbrukshall med svømmehall som åpnet i 2011. Trønderhallen er et viktig treffpunkt mellom høgskole, kommune, idrett og publikum, og blir sett på som en viktig satsing i folkehelsesammenheng.

Lag og organisasjoner er drivkreftene i et rikt kulturliv. Kommunen har flere samfunnshus med stor aktivitet i tillegg til kulturhuset Festiviteten hvor bl.a. den kommunale kinoen holder til. Levanger har en rik flora av idrettsanlegg, bl.a. fotball-/friidrettsanlegg, idrettshaller, sandvolleyballbaner, tennisbaner, lysløyper, alpinanlegg, svømmehaller og travbane. Fra sjø til fjell, sommer og vinter har en naturen rett utenfor døren, enten i tilrettelagte anlegg eller i uberørt natur som det er mye av. Levanger er en attraktiv kommune å bo i.

Kilde, og mer om Levanger på: http://levanger.kommune.no/Om-Levanger/Fakta-om-kommunen/

Sommer på Moafjæra

Sommer på Moafjæra

Det er herlige sommerdager her på Moafjæra! Området er fylt av glade barn og voksne, som spiser is, bader og soler seg. I tillegg er det god fremdrift på byggeprosjektet. Alt går etter planen, og nå er hele gulvet i parkeringskjelleren, samt halve gulvet i 1.etg. ferdig støpt. Det er dermed mulig å begynne og få et inntrykk av byggets plassering og høydenivå, så er du nysgjerrig, ta kveldsturen langs Eidsbotten her på Moafjæra.

 

Prosjektet ligger så godt an, at fra mandag 14.juli tar arbeiderne 3 ukers ferie og det blir dermed en stopp i bygginga. Arbeidet tas opp igjen mandag 4.august.

utsikt bygg

19 solgte på salgsstart

Med 19 solgte enheter på salgsstart er det ingen tvil om at interessentene deler vår visjon om området.
Vi ser stor og økende interesse rundt Moafjæra, og forventer en økning gjennom sommerhalvåret.